Lyrikkens rolle i dag

    Lyrikkens rolle i dag – Poetik og debat. (lyrikergruppen) Er samspillet med brugerne/læserne under forandring? Hvordan indgår digtningen i samtidens kulturelle og politiske meningsudvekslinger? Eller indgår den overhovedet? Med udgangspunkt i en række sætninger om lyrik…