Tegning og poesi

 

Tegning og poesi
Er samspillet med brugerne/læserne under forandring? Hvordan indgår digtningen i samtidens kulturelle og politiske meningsudvekslinger? Eller indgår den overhovedet? Med udgangspunkt i en række sætninger om lyrik fra et dobbeltopslag i Dansk Forfatterforenings medlemsblad Forfatteren vil paneldeltagerne komme med deres bud på et svar.

Forfattere: Erik Trigger, Thore Bjørnvig
Illustrator: Toril Bækmark

 

Skriv et svar